Protecția chimică împotriva buruienilor
Pentru combaterea buruienilor se folosesc erbicidele incluse în Reestrul de Stat al produselor de protecție a plantelor (pesticide) și îngrășăminte permise pentru utilizare pe teritoriul RM.
Condiții generale de utilizare a erbicidelor solului în primăvară: în solurile argiloase, la conținut de humus de până la 3%; pe soluri ușoare, cu suficientă umiditate; în prezența într-o parte a unei rotații a culturilor de rapiță de iarnă.
Introducerea erbicidelor după după germinare trebuie să fie efectuată la o temperatură a aerului la nivelul solului 15-250C, intervalul dintre pulverizare și precipitare trebuie să fie de cel puțin 5-6 ore. Adăugarea erbicidelor se produce cu ajutorul pulverizatoarelor cu un debit de lichid de lucru 200-250 l / ha, la o viteză a vântului de 3-5 m / s.
În condiții meteorologice extreme în timpul prelucrarii(secetă prelungită, temperaturi scăzute la începutul perioadei de vegetație), la creșterea buruienilor sau prolixității apariției răsadului erbicidelor grupei batanale se recomandă creșterea cu 20-25%.
La același subiect mai vezi și: