Moldova – UE, trei ani de la Acordul de Asociere, trei ani de exemple de succes în implementarea politicilor de dezvoltare durabilă a țării

Moldova – UE, trei ani de la Acordul de Asociere, trei ani de exemple de succes în implementarea politicilor de dezvoltare durabilă a țării

În data de 27 iunie se împlinesc 3 ani de la semnarea Acordului de asociere Moldova-Uniunea Europeană, care crează un nou climat pentru relațiile economice dintre cele două părți și în special pentu dezvoltarea economică a Moldovei și atragerea de investiții. Ia acestea, la rândul lor stimulează concurența ca factor decisiv în estucuarea și modernizaea economiei țării. 

Oportunitățile și beneficiile primilor trei ani de asociere vobesc de la sine: noi investiții europene, piață de desfacere, regim comercial facilizat și liber schimb, suport și expetiză europene. Iar asta fortifică încrederea recipocă și, respectiv, încrederea cetățenilor moldoveni în perspectiva europeană a Republicii Moldova, ca rezultat al politicilor de dezvoltrae durabilă și reducere a sărăciei. Iar exemple de succes de pătrundere a capitalului străin în țara noastră sunt nenumărate. La fel ca și exemplele de penetrare a pieții europene de către produsele modovenești. Un exemplu elocvent ar putea servi istoria investițiilor poloneze pe piața moldovenească.

De remarcat susținerea financiară poloneză, oferită în cadrul Programului de Asistență pentru Dezvoltare, care repezintă un suport real pentu continuarea refomelor interne de modenizrae a țării. La fel, de menționat și investițiile poloneze la Fabirca de zahăr din Cupcini, care într-un timp relativ scurt a fost reabilitată și relansată, iar azi este o întrepindere de success din nordul țării, ceea ce contribuie la dezvoltarea regiunii prin crearea de noi locuri de muncă și finanțarea mai multor proiecte sociale din teritoriu. Iar întreprinderea cu capital polonez Moldova Zahăr a reușit să-și creeze și să mențină o reputație de partener de încredere pe piața moldovenească. La moment, investițiile străine în această companie depășesc 20 de milioane de euro, care au fost direcționate spre modernizarea fabricii de zahăr. Au fost modernizate și înzestrate laboratoarele cu utilaj modern, a fost automatizat procesul de recepționare și evidență a sfeclei de zahar, dar și procesul de producere a zahărului, a fost asigurat controlul asupra tuturor proceselor de producere.

La fel, au fost achiziționate utilaje moderne, ce asigură un nivel mai scăzut de consum a energiei termice și electrice. Au fost reparate capital utilajul de producere și încăperile, depozitele de păstrare a produsului finit. Au fost reconstruite toate căile de acces și de comunicare. A fost construită o secție modernă de ambalare a zahărului. Și toate acestea – întrun timp relativ scurt și datorită investitorului polonez ”Krajowa Spółka Cukrowa” SA, unul dintre cei mai mari producători de zahăr din Europa și cel mai mare din Polonia. Combinând tradițiile locale cu tehnologiile modernr, Grupul cu Capital polonez creat de Asociația poloneză a producătorilor de zahăr, nu doar a reușit să revitalizeze fabrica din orășelul Cupcini, practic distrusă, ci și să valorifice cele mai bune tradiții moldovenești de producere. Astăzi, în cadrul ICS “Moldova-Zahăr” SRL sunt angajați 210 specialiști, iar în timpul lucrărilor sezoniere aici activează suplimentar încă 450 de angajați. Compania cooperează cu peste 100 de furnizori de materie primă, contribuind indirect la scăderea ratei șomajului în țara noastră.

ICS “Moldova-Zahăr” SRL susține fermierii moldoveni, facilitându-le asigurarea cu semințe, mijloace de protecție a plantelor, îngrășăminte și combustibil. Mai mult, compania finanțează procesul de recoltare și transportare a sfeclei de zahăr. Este important de menționat că investitorul străin atrage în activitatea întreprinderii producătoare de zahăr fermieri și specialiști autohtoni. Astfel, grație susținerii din exterior sunt dezvoltate și pepetuate tradițiile industriei zahărului în Moldova, iar specialiștii autohtoni din domeniu au posibilitatea unică de a cunoaște cele mai noi și perfomante tehnologii europene.

În anul 2014 ”Moldova-Zahăr”, a prelucrat o cantitate-record de sfeclă de zahăr. Acest lucu a fost posibil grație semințelor de înaltă calitate și implementării în gospodării a tehnologiilor moderne de cultivare a sfeclei de zahăr, ceea ce a permis recoltarea a peste 50 de tone de sfeclă de zahăr la hectar! Iar podusul finit care ajunge pe mesele consumatoilor – zahărul ”Moș Zaharia – confirmă perfect faptul, că bunele tradiții și tehnologiile moderne, grație investițiilor din exteior, contribuie la progresul comun. Iar acesta este remcat la nivel național nu doar de consumatorii fideli ai zahărului Moș Zaharia, dar și de autoritățile Republicii Moldova.

Anul acesta, compania Moldova-Zahăr a obținut Premiul Mare la concursul Marca Comercială pentru realizări în domeniul calității, în cadrul celui mai important eveniment al businessului autohton – Gala Businessului Moldovenesc, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Moldovei, în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală.

No Comments

Post a Comment