Author:Tester Edit

JOB OPENING

Rada przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym „Moldova Zahăr” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cupcini, Republika Mołdawii nazwa skrócona: Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 4 oraz § 18 ust. 2 i 3 Statutu Spółki w zw. z Uchwałą Nr 1...

0
0